• Phút Nhìn Lại Mình - Bạch Tiểu Phụng

  Reporter: Thegioitin24h
  Published: Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018
  A- A+
  • PHÚT NHÌN LẠI MÌNH •

  Ta đã chán cảnh đời vận bạc 
  Kiếp gian truân mất mát quá nhiều 
  Giờ đây lẻ bóng cô liêu 
  Đơn thân độc mã bao điều thị phi

  Hỡi thế nhân còn chi Được - Mất
  Ta mệt rồi sự thật đắng cay 
  Miệng đời ai có nào hay 
  Chữ sầu thi phú giải bày trong tâm

  Có hay không âm thầm rủ bỏ 
  Ánh trăng thề ai tỏ lòng ta 
  Nâng ly cạn chén chẳng qua 
  Kém duyên vô phận thế là chia phôi

  Danh vọng huyễn mà thôi chớ tiếc 
  Gánh thi sầu ai biết nào hay 
  Đến khi rời bút nghỉ tay 
  Hữu danh vô thực tháng ngày lặng trôi ...

  phut-nhin-lai-minh-bach-tieu-phung


  *Tựa đề cũ : Bạch Tiểu Phụng .7 !